Головна » Файли » Мистецтво » Ділимось досвідом

Опис досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва ЗОШ І-ІІІ ст.№7 Святослави Бондарчук
08.12.2015, 15:45

 « Емоційно-терапевтичний вплив уроків образотворчого мистецтва на школярів та звільнення їх від емоційної напруги  шляхом застосування здоров'язбережувальних технологій» 

 

     На сучасному етапі людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі людські цінності, бо саме вони є показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх його сфер.

 

    У час, коли  проблема збереження здоров'я дитини є першочерговою, я вважаю, що застосування здоров'язбережувальних технологій на уроках образотворчого мистецтва є необхідним і актуальним. Адже специфіка цього предмету сприяє застосуванню сугестії, арт-терапії, кольоротерапії, лялькотерапії, музикотерапі, корекції психічного стану, тощо.

 

  На мою думку, застосування здоров'язбережувальних технологій на уроках образотворчого мистецтва сприяють  емоційно-терепевтичного впливу на школярів та звільненню їх від емоційної напруги,  формуванню творчої, гармонійної і здорової особистості, що є актуальним у концепції сучасної освіти. Така система роботи на уроках образотворчого мистецтва сприяє не лише запобіганню перевтоми, але й підвищенню продуктивності діяльності учнів, а також сприятиме формуванню "здорових емоцій".

 

Мета мого досвіду- теоретично і практично обгрунтувати вплив здоров'язбережувальних технологій на фізичний та емоційний стан школярів.

 

 Завдання мого досвіду роботи :

- проаналізувати теоретичні основи і методичні особливості впливу здоров'язбережувальних технологій на організацію та якість навчально-виховного процесу на уроках образотворчого мистецтва;

-  розробити систему уроків із зазначеної методичної теми;

-  провести практичну апробацію розроблених уроків.

 

 

    Методи дослідження:

-    аналіз дидактичної, методичної та психологічної літератури з теми дослідження;

-    консультації із шкільним психологом;

-    бесіди з учнями;

-    спостереження за поведінкою учнів;

-    апробація розроблених уроків.

 

    Коли я розпочинала роботу над  науково-методичною проблемною темою, то моїм порадником та консультантом  з даного питання був шкільний психолог. 

 

    За сучасними науковими підходами структурними складовими здоров’я визначено: 


- фізичне здоров’я, що розглядається як поточний стан функціональних органів і систем організму; 
- психічне здоров’я – стан психічної сфери людини, який характеризується загальним душевним комфортом, забезпечує адекватну регуляцію поведінки й обумовлений потребами біологічного і соціального характеру; 
- соціальне здоров’я – система цінностей, настанов і мотивів поведінки в соціальному середовищі.   На уроках образотворчого мистецтва можна успішно реалізовувати здоров'язбережувальні технології в цих напрямках.

 

   З огляду на те, що учні , під час навчального процесу , втрачають наявне здоров'я через перенавантаження програмовим матеріалом, емоційну напругу, саме предмети художньо-естетичного циклу сприяють створенню оптимальних умов для здійснення емоційно-терапевтичного впливу на школярів шляхом застосування здоров'язбережувальних технологій.
   Стає очевидною потреба зміни ставлення до здоров’я дитини в системі освіти. Сьогодні урок, як основна форма організації навчально-виховного процесу, вже не вважається сучасним, хоча б він і відрізнявся всім різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, якщо на цьому уроці не враховується здоров’я дитини, якщо дитина під час його проведення втрачає своє здоров’я. 
   Здоров’язбережувальна педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів спеціальні знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій, працювати над розвитком своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе . 
   Під здоров’язберігаючими технологіями сьогодні слід розуміти: 
- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання, а уроки образотворчого мистецтва спряють цьому); 
- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 
- повноцінний та раціонально організований руховий режим( використання фізкультхвилинок, робота в групах). 
   Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. 
   Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної "вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища. 
   Вчителеві необхідно вивчати і запроваджувати в своїй роботі з дітьми кращі зразки мистецтва, народної творчості, літературу, присвячену питанням збереження і поліпшення духовного та фізичного здоров’я дітей, вибирати комплекси ритмічної гімнастики, вправи для дихання, вправи для для зміцнення очних м'язів, вправи для «слухняних пальчиків », які придатні для використання в ході навчальних занять, сприяють корекції здоров’я або профілактиці захворювань дітей, знімають м’язову втому і раціональні щодо витрат часу. Також в своїй роботі широко застосовувати здоров’язбережувальні методики - оздоровлення засобами мистецтва – арт – терапію, яка здатна сприяти емоційному благополуччю дітей, гармонії почуттів людини.

  У зв'язку з цим і виникло у мене питання, як я можу застосовувати здоров'язбережувальні технології на уроках образотворчого митсецтва? Які шляхи та засоби оберу для застосування здоров'язбережувальних технологій?

   Пріоритетною метою уроку моїх уроків є "навчити мріяти маштабно", "пережити, оцінити, виразити", замість "боятися", "засвоїти, повторити, закріпити". Урок повинен бути творчим і цікавим- це не втомлює. Учень повинен отримати задоволення від уроку.

   Формування творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва-першочергове завдання.

   Виявити інтерес до теми уроку, підвищити творчу активність, застосувати здоров'язбережувальні технології мені допомагають нестандартні підходи, ігрові моменти, технічні засоби навчання, власна майстерність як художника, групова форма роботи, позитивна емоційна атмосфера, стиль партнерської взаємодії, використання різних технік і прийомів зображувальної діяльності,фізкультхвилинки, арт-терапія, музикотерапія, кольоротерапія, лялькотерапія.

   Емоційне середовище уроку- важливий аспект впровадження компетентностей для збереження психічного і духовного здоров'я дитини (відсутність стресових ситуації, зниження рівнів тривожності, створення ситуації успіху, гармонія із собою та оточуючим світом).


  Використання прийому "Створення ситуації успіху."

   У мене існує золоте правило- №1 - похвалити дитину не менше трьох разів за урок. Якщо робота в учня ніяк не вдається - знову похвалити і вказати на деталі , в яких учень є успішним виконавцем. Учитель образотворчого мистецтва повинен сам володіти бездоганною технікою зображення навколишньої дійсності. Діти повинні вірити , що їх учитель - чарівник, майстер вищого класу. Тому навчальне завдання слід спростовувати і подавати таким чином, щоб кожен учень вірив, що це легко і просто і варто спробувати. Правило №2- навчити своїх учнів мріяти маштабно і не боятись труднощів. Правило №3- кожна творча ідея, робота - особлива і цінна, актуальна і важлива. Немає негарних малюнків- бувають незграбні учителі. Тож учителям варто пам'ятати, що творча активність на уроці, це важка праця вчителя при підготовці до уроку. Урок образотворчого мистецтва повинен приносити емоційну і естетичну насолоду учням і учителеві.

   Важливо все, починаючи з того як учитель зайшов у клас, який у нього настрій, вигляд, тембр голосу, як він продумав і організував роботу на уроці.

    Заходимо у клас з привітною усмішкою і не повертаємось до учнів спиною, зачиняючи двері. Спочатку уроку створюємо позитивну емоційну атмосферу, а оголошуючи тему нагадуємо про те, що завдання просте і нескладне, а дуже цікаве. Мотивуючи мету уроку, слід вияснити наскільки  дана тема є дотичною для учнів, як практично вони застосують свій виріб, чи малюнок (діти повинні відчувати значимість власного творчого процесу). Добре починати урок незвично (гра, веселе привітання, фрагмент мультфільму тощо).

  Наприклад, я використовую не тільки "традиційний" початок уроку , але й фрагменти мутфільмів, ігри, музичні записи, авторські віршовані привітання:

 

 Усміхнися сонечку, усміхнися небу,

 Усміхнися друзям, усміхнись до себе!

 Я рада всіх вітати,

 Добра вам побажати,

 Творчого натхнення.

 Найкращих всім робіт!

 

   Після привітання,  для зняття психічного напруження, повідомляю учням про те, що сьогодні на уроці ми будемо бавитися і, використовую ігровий момент, в чому мені допомагає групова форма роботи.

  Під час уроку для мене необхідно побачити кожного учня , прокоментувати, похвалити його роботу. Створити ситуацію, коли кожна дитина зможе відчути свою значимість. Наприклад - в одного з учнів найкраще вийшло небо - продемонструвати, це - прокоментувати - "...погляньте, як гарно зобразив Петрик колір неба на своєму малюнку... " і вже потім вказати як виправити те,  що не вдалося, навіть тоді, коли окрім неба не вийшло вдало зобразити нічого. Дитина повинна вірити, що у неї все гарно виходить, дитина повинна вірити в свої сили. Хтось вдало поєднав елементи орнаменту і не важливо, що є погрішності, треба звернути увагу на те, що вдалося найкраще. Але і з цим треба бути уважним, адже є діти з низькою самооцінкою, а є з завищеною. Учитель має уміти створювати ситуацію , коли учень реально оцінює себе.

   Хвалити дитину треба уміючи, психологи радять хвалити не саму дитину, а її вчинки, діяльність  " ...мені дуже приємно, що ти так гарно прибрав своє робоче місце..., мені сподобалось як ти творчо втілив свою ідею..." тощо.

  Важливо коментувати кожну роботу при оцінюванні. Це може бути колективне оцінювання, самооцінювання, може мотивувати і аналізувати роботи вчитель. Але важливо давати професійний , глибокий аналіз кожної роботи учня, враховувати те, як дитина працювала на уроці. Адже можливий варіант, коли учневі не вдався сам малюнок, а на уроці він був активним і старанним і навпаки.

   Щоб учні досягали високих результатів, учитель повинен уміти вселити віру учня в те , що він особливий і талановитий і все у нього виходить чудово. На уроці дитина повинна знати, що вона зможе з вашою допомогою чи самостійно створити неймовірні художні образи.

 

 Мій стиль роботи - співпраця.

  Учитель-напарник. Застосовуючи проектну діяльність   на уроках ( детальнішу інформацію про застосування проектної діяльності я виклала в авторському  методичному посібнику "Кроки до творчості") маю можливість активізувати креативні та комунікативні здібності учнів. А також формувати партнерську співпрацю, що є необхідною умовою сучасного стилю життя.

    На мою думку, учитель образотворчого мистецтва повинен створити ситуацію партнерства, причому рівноправного, адже творчий процес, це процес скоріше демократичний, а ніж авторитарний.

     У такому стилі спілкування учитель викликає до себе довіру дітей, знімає емоційне напруження, підвищує самооцінку учня, на власному прикладі формує партнерську культуру співпраці.

   Мені здається, що партнерське спілкування підвищує рівень працездатності, формує здорову конкуренцію і має ефективний виховний вплив. Позитивні емоції, відсутність стресу, взаємодовіра допомагають досягнути високого результату у творчій діяльності, а також у збереженні психічного та духовного здоров'я дітей і формуванні гармонійної особистості.


 Оптимальне викоритання методів та прийомів навчання на уроках.

   Використання здоров'язберігаючих технологій неможливе без застосування ефективних методів, прийомів, засобів та форм навчально-виховного процесу. У своїй педагогічній діяльності я використовую словесні методи навчання ( бесіда, розповідь, евристична бесіда), наочно-демонстраційні (таблиці, зразки робіт, майстер-клас, малюнок вчителя), практичні(творча діяльність, спостереження, дослідження), тренувальні вправи. К. Д. Ушинський говорив, що не все може бути цікавим у навчанні, є й нудні речі. Як зробити урок оптимальним?

   Готуючись до уроків я враховую те, що психологи за особливостями сприйняття інформації поділяють аудиторію на такі групи:

- візуали ( інформація сприймається за допомогою зору);

- аудыали( основне отримання інформації через слухові рецептори);

- кінестетики( краще сприймають інформацію через рух і дотик).

  Тому, готуючи урок, маю на увазі, що інформацію мені потрібно подати таким чином, щоб врахувати особливості сприйняття аудиторією. Наприклад, готуючи матеріал нової теми, чи повторення вивчених термінів, я роздруковую на окремих аркушах поняття, терміни, зразки робіт, які поступово, в ході уроку будуть з'являтися на дошці, коментуватися та демонструватися, зокрема під час пояснення норвої теми, бесіди. Адже "суха" лекція не дає ефективного засвоєння інформації. Бесіду вчителя можна перетворити на гру ( наприклад,  рольові ігри  "запросити в гості Катерину Білокур, К. Нарбута, М. Приймаченко  тощо"), більше залучати учнів, спиратися на їхній власний досвід, на спостереження. Бесіди на уроках образотворчого мистецтва я найчастіше будую на власних спостереженнях учнів, на аналізі та порівнянні форм , кольору, особливостях фактури. Спонукаю учнів самостійно знаходити шляхи вирішення творчих завдань, вчити помічати "невидиме".

   Використовуючи словесні методи навчання, звертаю увагу на голос, як "інструмент". Уміння володіти голосом, мовленням є суттєвим у використанні словесних методів.

  Важливо вдало добирати наочний матеріал. Він повинен бути цікавим, виразним та яскравим, мати емоційний влив. Готуючи таблиці, алгоритми ,картки прагну лаконічності, змістовності, доступності. Адже чим доступніша інформація, тим ефективніше її відтворення та застосування.

   Окреме місце в навчальному процесі посідає інструктаж. Він передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання техніки безпеки перед використанням їх у процесі виконання навчальних операцій. Це важливий етап у підході до оволодіння методами самостійної пізнавальної діяльності. Важливо, щоб учні розуміли не лише що треба робити, але і як це робити. Тому я використовую алгоритми виконання практичного завдання, словнички, картки оцінювання, правила роботи в групі.

 

Приклади інструктажу

 

  Алгоритм виконання орнаменту у стрічці

1. Намалюй за допомогою лінійки "стрічку" де буде розміщуватись твій орнамент.

2. Розділи "стрічку" на однакові частини.

3. У кожній частині зобрази елемент орнаменту (пам'ятай, що частини орнаменту однакові і  мають повторюватись через однакові проміжки).

4. Пропрацюй орнамент кольором.

5. Пророби акценти і виділи деталі.

6. Працюй охайно, навіть поєднуючи у ритмічному ряді простенькі форми, можна створити гарний орнамент.

 

  Послідовність роботи над витинанкою «Дерево життя»

 

1.    Керівник групи визначає  певний об’єм роботи для кожного члена групи.

2.    Складіть аркуш паперу навпіл та намалюйте олівцем на одній половинці один з елементів композиції, орієнтуючись на представлені зразки.

3.    Ножицями виріжте намальований рисунок

4.    Скомпонуйте (гармонійно поєднайте) частини своєї композиції в єдине ціле і наклейте на основу.

 

Послідовність виконання пейзажу акварельними фарбами в техніці  «по – мокрому восковими свічками»

1.    Восковою свічкою намалюйте сонечко та промінчики .

2.    Змочіть аркуш паперу водою .

3.    Змішайте на палітрі «колір неба»  і зафарбуйте частину малюнка до лінії горизонту

4.    На лінії горизонту прокрийте дальній план

5.    Опускаючись до нижнього краю малюнка, перейдіть від середнього плану до першого.

6.    Проробіть деталі на першому плані.

 

            Послідовність виконання дизайн-проекту «інтер’єр»

 

1.Керівник дизайнерської фірми роздає завдання працівникам.

2.Учасники опрацьовують отриману інформацію та висувають свої ідеї.

3.Кожен учасник виконує доручене йому завдання.

4.Готується проект до презентації.

 

 

План захисту презентації

 

1.Актуальність теми , ідеї.

 

2.Яким чином досягався результат.

 

3.Як практично можна використати даний проект

 

 

Картка оцінювання

1.Чи відповідає дана композиція поставленому завданню.

(від 1-12 балів)

2. В якій мірі використані виражальні засоби, техніки , матеріали. (від 1-12 балів).

3.Як практично можна застосувати даний проект. (від1-12 балів).

  Такі картки я готую до кожного уроку, це дає змогу краще організувати роботу на уроці, раціонально використати час. Як на мене, це значно допомагає на уроці зменшити навантаження, та уникнути стресових ситуації, сприяє підвищенню творчої діяльності на уроці.

   Наочні методи передбачають, передусім, використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці. Особисто я використовую майстер-класи.

Ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у

їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.).

   Спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й процеси.

   Усі методи цієї групи тісно взаємопов'язані. Використання в навчальному процесі тих чи інших методів зумовлене різними факторами: психологічними особливостями учнів певного віку, дидактичними цілями, рівнем матеріального забезпечення навчальних закладів тощо.

   Велике значення у використанні наочних методів має оволодіння технологією і компонентами педагогічної техніки вчителями. Всі ці питання мають розглядатися в процесі вивчення фахових методик.

     Демонстраційні методи навчання займають чільне місце у вивченні образотворчого мистецтва. У своїй роботі на уроці я застосовую прийом "малювання у повітрі".

 Наприклад, у роботі над натюрмортом, я пропоную учням обвестиу повітрі предмети натюрморта, олівцем, пензлем,руками (уявити, як ліплять ці предмети, зафарбовують, повернути в уяві в різні положення).

  Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню умінь і навичок, логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретного розділу, теми.

   Зокрема, на уроках образотворчого мистецтва - це виконання творчого завдання, що вимагає від учня використання набутих знань умінь, навичок та власного досвіду.

Практична робота спрямована на застосування набутих знань у розв'язанні практичних завдань.

   У шкільній практиці значне місце посідають вправи.

Вправа — це метод навчання, який передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій чи операцій з метою формування умінь і навичок.

 На уроках образотворчого мистецтва я використовую тренувальні вправи (змішування кольорів, отримання кольорів шляхом змішування основних, лінійні малюнки, вправи на відчуття композиції ,за зразком, за інструкцією, за завданням), творчі("Домалюй малюнок", "На що схоже..").

   Вибір системи вправ зумовлюється дидактичними завданнями, особливостями фізичного і психічного розвитку учнів.

І, звичайно, важливе місце на уроці образотворчого мистецтва посідає творча практична діяльність учнів. Це складний психічно-фізіологічний процес, який потребує інтелектуального та психічного навантаження, але разом з тим цей процес сприяє зняттю стресу, емоційному розвантаженню, формуванню гармонійної особистості.

 

Ефективність використання групової форми роботи.

  Забезпечити оптимальність методів, засобів і форм навчання мені допомагає групова робота.  Що виграє вчитель використовуючи таку форму роботи? Це  по - перше - можливість використати раціональніше час на уроці, по друге - можливість формувати в учнів комунікативні компетентності. Звичайно урок в групах здається нестандартним, є можливість застосовувати ігрові моменти, розвантажити учнів, перетворити навчальний процес у захоплюючу гру. Мінуси такої форми роботи, це більша затрата часу і ресурсів до підготовки уроку. Форма роботи в групах спряє застосуванню інтерактивних методів навчання, розвитку комунікативних компетентностей. Клас об'єднується у групи (3-4 учні, не більше 5). Кожен учень в групі виконує певну роль(командир,секретар, відповідальний за час, доповідач). Ролі учні можуть змінювати ролі за бажанням. На моїх уроках групи перетворюються у команди дослідників, художніх майстерень, будників мод, дизайнерських фірм тощо.

 

 Для роботи в групі я запропонувала учням застосовувати певні правила:

 

 1. Поважай і цінуй думку інших людей.

 

 2. Не має не правильних думок. Усі думки, ідеї є цінними.

 

 3. Ділися власним досвідом, знаннями з іншими.

 

 4. Бережи роботи виконані іншими учнями.

 

 5. Не перебивай співрозмовника.

 

 6. Будь об'єктивним і чесним.

 

 7. Співпрацюй з іншими членами команди.

 

 Використання майстер-класів.

 

  У своїй педагогічній діяльності я приділяю особливе місце малюнку вчителя. Особисто я переконалася, що малюнок вчителя поданий як майстер-клас , дає високі результати. Зі мною можна сперечатись, але багаторічний досвід викладання доводить, що учні краще засвоюють техніку виконання, коли вони не тільки спостерігають, як це завдання показує і пояснює вчитель, але й самі , крок за кроком вчаться відтворювати побачене. Мене можуть звинуватити в тому, що я просто навчаю учнів копіювати, та це  суперечлива думка. Ще древні майстри , вчителі Петербургської Академії мистецтв використовували таку методику навчання. Коли ми вивчаємо танок, то спочатку ми спостерігаємо і запам'ятовуємо рухи та пози, потім повторюємо за вчителем окремі рухи, доки не доведемо кожен рух до досконалості і , лише тоді, складаємо "малюночок" танцю в єдину композицію. Теж саме відбувається у музиці і образотворчій діяльності. Малюнок вчителя повинен бути  майстер- класом.    Це стосується не тільки графічної і живописної діяльності, але й при вивчені різних прийомів та технік у різних матеріалах. Адже використання майстер-класу дає можливість задіяти усі канали сприйняття (зоровий, слуховий, нюховий, дотиковий, руховий). Кожна дитина має можливість отримати інформацію у зручній для неї формі. А полегшення процесу набуття знань, умінь і навичок це одне з пріоритетних завдань у впровадженні здоров'язберігаючих технологіях в освітньому процесі .

   Кожен урок образотворчого мистецтва - творчий процес,  мистецька терапія. Урок вияву емоцій через художні образи.

  За твердженням К. Ушинського, "Дитина мислить формами, фарбами, звуками,відчуттями..." тому я намагаюсь донести необхідну інформацію до учнів через усі можливі канали сприйняття (візуальний, кінестетичний,

аутистичний). У зв'язку з цим, необхідною складовою своїх уроків бачу застосування аромотерапії, арт-терапії, музикотерапії уроків на природі (пленер).

 

  Використання аромотерапії під час проведення уроків образотворчого мистецтва та занять гуртка.

   Аромотерапія дозволяє зняти стрес, підняти життєвий тонус, підвищити працездатність, зняти втому, підвищити розумову активність. Наприклад створюючи композицію  "Фантастичні квіти" по мотивам творчості К.Білокур, я запропонувала учням принести на урок різні квіти, трави, листя. Використала аромолампи з маслами ялівцю, м'яти, троянди, чайного дерева. Запропонувала дітям вдихнути аромати трав( перед уроком я з'ясувала чи не має серед дітей алергетиків) і спробувати відтворити ці пахощі  у власних творчих роботах. В кінці уроку діти поділилися своїми враженнями, розповіли про свій внутрішній стан. Учням урок сподобався, вони були задоволенні і радісні.

 


Використання методик арт-терапії.

    Арт-терапія – це метод впливу на емоційний та фізичний стан людини за допомогою різних видів художнього та вжиткового мистецтва (малювання, живопису, ліплення тощо). Завдання арт-терапії полягає у використанні людиною різноманітних образотворчих матеріалів з метою вираження змісту свого внутрішнього світу. Існують такі різновиди арт-терапії: кольоротерапія, музикотерапія, лялькотерапія  фольктерапія, казкотерапія ,ігрова терапія та ін.
    Кольоротерапія
З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду. 
Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленого кольору. Але окрім безпосереднього використання кольору існують психологічні, дуже дієві, техніки кольоротерапії - методу психологічного лікування з метою розслаблення, зняття стресів, підняття настрію та тонусу за допомогою кольорів. 

   Особисто я  при виборі одягу на уроки використовую  спокійні кольори, відтінки зеленого для зняття втоми, синього -  для врівноваження, поєднання сірого і червоного - для   підвищення розумової активності учнів, щоб інформація, подана мною, була "почута"- вибираю деталь гардеробу червоного кольору для верхньої частини тулуба. 
Емоції в кольорі 
   Діти рано починають відчувати колір та підбирати його для зображення у свого настрію. Доктор Макс Люшер, психолог та дослідник в області кольору прийшов до висновку, що вибір кольору дуже тісно зв’язаний із психологічними особливостями людини, із станом її здоров'я. 
   Діти використовують в основному 5-6 кольорів. В цьому випадку можна розмовляти про нормальний середній емоційний розвиток школяра. Більш широка палітра кольору говорить про натуру чуттєву, багату емоціями. Якщо дитина використовує тільки 1-2 олівця, це скоріш за все вказує на негативний стан у цю хвилину: тривога(синій), агресія (червоний), депресія (чорний). Використання простого олівця іноді трактується як «відсутність» кольору, таким чином дитина повідомляє про те, що у його житті не вистачає яскравих красок та добрих емоцій. 
   Найбільш значимі фігури дитина завжди виділяє більшою кількістю кольорів. А відкрито неприйнятних персонажів малює чорним, або темно-коричневим кольором. Також колір може передавати риси характеру та стан: -
- темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в спокої, самоаналіз. 
- зелений – рівновага, незалежність, впертість, прагнення до безпеки. 
- червоний – сила волі, ексцентричність, направленість у зовнішній світ, агресія (якщо червоного забагато), підвищена збудженість, активність. 
- жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм. 
- фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна зрілість. 
- коричневий – відчуття, фізичний дискомфорт, незручність, часто неприємні емоції. 
- чорний – пригніченість, протест, справжня потреба в змінах 
- сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати нічого, що тривожить. 

   На окремих уроках доцільним є використання «Барвопису» , в якому діти позначають відповідним кольором свій настрій, емоції, почуття . Це дасть змогу вчителю підбирати до уроку завдання, які більше подобаються дітям, які викликають у них радість, задоволення. Часто на уроках я застосовую "пальчиковий живопис". Цей вид діяльності допомагає зняти стрес, врівноважити нервову систему, а систематичні заняття допомагають у корекції поведінки. особливо корисним "пальчиковий живопис " є для осіб схильних до частих невротичних станів, емоційно-виснажених людей

   На уроках образотворчого мистецтва та заняттях гуртка я використовую лялькотерапію. Ця методика сприяє врівноваженню нервових процесів у корі півкуль головного мозку. Має високу мотивацію в учнів, приносить естетичне та емоційне задоволення, сприяє корекції поведінки. На уроках мої учні із задоволенням виготовляють ляльки мотанки в подарунок, ангелів, пасхальних кроликів

    Ніщо так не допомагає зробити урок яскравим як ігрова діяльність. Ігри люблять грати усі, незалежно від віку.

 


    Використання  ігрових методів і прийомів на уроках образотворчого мистецтва.
   Гру традиційно зв’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча змінюється її характер.     Тепер гра допомагає розв’язати завдання різної важкості, формувати нові необхідні вміння та навички. 
Роль гри шкільному віці велика ще тому, що у процесі ігрової діяльності поряд з розумовим розвитком здійснюється й фізичне, естетичне, моральне виховання. Виконуючи правила гри, учні привчаються зосереджуватися, контролювати свою поведінку, в результаті чого виховується воля, формуються дисциплінованість, вміння робити за планом, приходити на допомогу один одному. 
Чим цікавіші ігрові події, які вчитель використовує на уроках, тим непомітніше але ефективніше учні закріплюють, узагальнюють, систематизують отриманні знання. Гра – завжди була найулюбленішою формою роботи для дітей, особливо молодшого шкільного віку. Необов’язково бути психологом, для того, щоб грати з дитиною. Існують багато ігор, які ми можемо назвати терапевтичними, але ними ми сміливо можемо користуватися і під час уроків, факультативів, свят, або ж у групі тривалого дня. Такі ігри будуть корисними для будь-яких дітей, тому що вчать дружному спілкуванню, порозумінню, знижують напруження, та формують певні моральні принципи. Завдяки ігрової терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно приймати рішення.

 

  На своїх уроках я часто використовую дидактичні ігри (брейн-ринг, продовж речення, тощо)та комерційні ігри(по темам уроку "Художня-майстерня", "Дизайнерська фірма", "Будинок моди"та ін.

  На власному досвіді переконалась, що гра допомагає перетворити навчальний процес у захоплюючу, приємну і корисну справу, а це дуже гарний спосіб запобігти перевтомі, підняти настрій, створити позитивний емоційний стан.

 

 

   Музикотерапія допомагає зняти втому, нервове напруження, сприяє релаксації, покращує настрій та підвищує продуктивність розумової і творчої діяльності.

  У роботі на уроці моїм незмінним помічником є музика. Під музичний супровід учні виконують практичне завдання, фізкультхвилинки. Дітям подобається зображувати прослухану музику у власних композиціях.. При виборі музики слід враховувати смаки та уподобання учнів. Я використовую класичну музику у сучасній обробці, звуки природи, музику для релаксу .

 


  Роль фізкультхвилинок на уроках образотворчого мистецтва.

   Актуальність проблеми збереження здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу вимагає від учителя не тільки збереження психічного, духовного і соціального здоров'я, але й фізичного. Цю проблему я вирішую за допомогою групової форми роботи, пленеру та фізкультхвилинок. Як правило на уроках та заняттях гуртка постійно слідкую за поставою учнів.

   Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор.

   Наприклад: "Зараз нахиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною… теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться ті, хто сьогодні прийшов до школи."

    Особисто я сама римую різні фізкультхвилинки до уроку, враховуючи тематику уроку( детальнішез цим матеріалом можна ознайомитись у розділі мого блогуФізкультхвилинки для зняття напруги очей.

 

Очі заплющаєм,

 

Як метелики повіками махаєм,

 

Вправо, вліво подивились,

 

Наче мишки зачаїлись,

 

У траві присіли, ( учні присідають)

 

Як метелики злетіли!( учні встають і махають руками, імітуючи рухи крилець метеликів)

 

 Ми  маленькі рибки

 

Плаваємо в морі,

 

Дивимося очима

 

Ми і вниз, і вгору,

 

 Вправо, вліво

 

 І по колу,

 

Заплющаєм, розплющаєм...

 

 Плавничками ми махаєм

 

 Малих діток забавляєм!

 

 

 Фізкультхвилинки для усіх груп м'язів.

 

Як малесеньке зернятко , проростаєм із землі ( присівши, складаємо руки перед грудьми, і повільно піднімаємось вгору, піднімаємо руки)

 

Виростаємо ми деревом-незвичайним, чарівним.

 

Гілля розпускаємо ( руки розводимо  в різні боки),

 

Вітром колихаємось(нахили вправо, вліво),

 

Листячком тріпочемо( енергійно рухаємо кистями рук)

 

Підрости ще хочемо (піднятися на пальчики ніг з високо піднятими руками та головою)

 


Фізхвилинки знімають втому, нормалізують увагу й активність, відновлюють сили, робочий настрій, почуття бадьорості й свіжості, підвищують дисциплінованість. Фізкультхвилинки, мішечки із сіллю певної ваги, масажери — каштани,горіхи, дерев'яні масажери для профілактики плоскостопості — для збереження високої працездатності протягом уроку. 

 

Пальчикова гімнастика.
Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. Дослідження М.М. Кольцової свідчать, що кожен з пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку. Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки. 
Народна мудрість здавна зберігає знання про доцільність використання ігор з пальчиками. "Пальчикові" ігри являють собою віршовані рядки, що ілюструються за допомогою ритмічних рухів рук, пальчиків. Пропонуючи таку гру, важливо відразу створити її настрій, правильно вимовляти кожен звук, заздалегідь продумати всі рухи і поступово їх повторювати. 
Важливо, щоб гра повторювалась упродовж певного проміжку часу. Наприклад, гра, присвячена весні, протягом 2-х перших весняних тижнів. Потім на зміну приходить нова пальчикова гра, пов'язана із певною подією, святом, періодом року. Можна спеціально призначити час для пальчикової гри. Наприклад, на другому уроці, або після опрацювання нової теми. 
Ігри з пальцями були створені для дітей дошкільного віку, але ними досить доречно користуватися у початковій школі, вони допоможуть вчителю не тільки розвивати мовлення та інтелектуальні здібності дитини, а також знімуть психічне навантаження, стануть у пригоді для створення робочого ритму впродовж дня.

 

Милі жабки-скрекотушки 
Начепили капелюшки. 
Жабки весело плигають, 
Тільки бризкітки літають. 
Діти стискають ручки в кулачки і кладуть їх на парту пальцями вниз. Різко розпрамляючи пальці (руки ніби підстрибують над партою) і кладуть долоні на парту. Потім одразу ж різко стискають кулачки і знову кладуть їх на парту. 

 


Дружно пальчики згинаєм, 
Міцно кулачки стискаєм. 
Раз, два, три, чотит, п’ять – 
Починаєм розтискати. 


Діти простягають руки вперед, міцно – міцно стичкають пальці в кулачки, а потім розслабляють їх і розтискають. Повторюють вправу кілька разів. 
Потомились, малючки? 
Розтуляйте кулачки. 
Пальчики розсунем ширше 
І напружимо сильніше.

 

Любі хлопчики й дівчатка, 
Ну, а потім почнемо 
Міцно-міцно їх стискати. 
Діти сплітають пальці, з’єднують долоні і міцно-міцно стискають їх. Потім опускають руки і легенько струшують їх. Повторюють вправу кілька разів.

 

     Вплив уроків-пленерів на  здоров'я учнів.

   Коли за вікном, яскраве сонечко, співають пташки і природа чарує нас весняними радісними днями, чи дарує нам літнє тепло бабиного літа, хіба тоді не ліпше провести урок у парку, чи шкільному саду?  Древні майстри казали, що натура навчає . Проводячи урок на свіжому повітрі, а не в класі, я переконалася в доцільності таких уроків у системі збереження здоров'я дітей у школі. Якщо сприяє погода, то чому б і ні...

   Потреба перебування дитини на свіжому повітрі не менше трьох годин на добу. Враховуючи завантаженість шкільної програми, не важко припустити, що не всі учні достатньо перебувають на свіжому повітрі. Пленер допомагає дитині почуватися вільно, а це в свою чергу сприяє позитивній атмосфері на уроці. Діти безпосередньо спостерігають за навколишньою дійсністю і разом з тим зображають її з натури(використовують щойно набутий досвід). Це важливий аспект у формуванні навичок та умінь зображувальної діяльності. До того ж учні вчаться помічати і насододжуватись красою природи. Від таких уроків діти отримують і користь і задоволення. Під час пленеру учні не втомлюються, а відпочивають. На пленері я працюю разом зі своїми учнями,  що сприяє партнерській взаємодії між учителем та учнями.Кожен має можливість підійти і порадитись з учителем, чи один з одним. допомогти, навчаючись, навчити, а це в свою чергу сприятливо впливає на формування складових соціального здоров'я.

 

   Таким чином, використовуючи здоров'язбережувальні  технології на уроках образотворчого мистецтва досягнуто таких результатів:

- значно зросла продуктивність творчої діяльності на уроці;

- забезпечення комфортних умов сприяє позитивному ставленню до навчання;

- оптимальне використання методів, прийомів, форм та засобів навчання сприяють якісному навчально-виховному процесу;

- позитивна емоційна атмосфера підвищує не тільки працездатність, але й формує гармонійну творчу особистість;

- формуються комунікативні здібності;

- запобігання емоційному виснаженню,стресовим, невротичним ,неадекватним станам, зниження рівня тривожності;

- формуються в учнів здоров'язбережувальніі компетентності.

 

 На мою думку, застосування здоров'язбережувальних технологій на уроках образотворчого мистецтва сприяють  емоційно-терепевтичного впливу на школярів та звільненню їх від емоційної напруги,  формуванню творчої, гармонійної і здорової особистості, що є актуальним у концепції сучасної освіти. Така система роботи на уроках образотворчого мистецтва сприяє не лише запобіганню перевтоми, але й підвищенню продуктивності діяльності учнів, а також сприятиме формуванню "здорових емоцій".

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
1. Бурно М.Е. "Терапія творческим самовыражением". – М., 1989 
2. Далькроз Е.Ж. Ритм, его воспитательное значение для жизни и для искусства. С.-П., 1908. 
3. Добринський В.С. Емоційна сфера особистості школяра// Харків. Худ.-пром.інстит. Педагогіка, психологія та мед.-біол.проблеми фізичного виховання та спорту: Зб. наук.пр. –1999. - №2 
4.Лоуэн А. "Терапия, которая работает с телом. СПб.: Речь, 2000 
5. Матейко Н.М. "Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю"- канд.дис.: К., 2005 
6. Назарова Л.Д. "Фольклорная арт-терапия" С.-П.: Речь, 2002 
7. Шевченко Ю.С. Музыкотерапия детей и подростков. В сб.: Психокоррекция: теория и практика. М.: НПЦ "Коррекция", 1995. 
8. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація навчального процесу в сучасній школі. – Харків: Ранок, 2003. 
9. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. – С. 1-6. 
10. Омельченко Л.П., Омельченко О.В. Здоров’ятворча педагогіка. – Х.: Вид. група "Основа", 2008. – 205 с. 
11. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.

 

 

 

Категорія: Ділимось досвідом | Додав: ОксанаГуліда | Теги: Ділимося досвідом
Переглядів: 432 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar