Головна » Файли » Мистецтво » Ділимось досвідом

Опис досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва гімназії №2 Грановської О.П.
05.12.2014, 12:12

Опис досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва Дубенської гімназії №2 Грановської Олени Петрівни

 

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, тому головним вектором оновлення змісту мистецької освіти є компетентнісний підхід та формування ключових життєвих компетентностей особистості, невід'ємною складовою яких є творча компетентність.

Творча компетентність - це знання, вміння, навички, ставлення, необхідні для успішної творчої діяльності та можливість використати їх у житті, на практиці. Вона включає здатність людини генерувати ідеї, висувати гіпотези; здібність фантазувати; асоціативно мислити; бачити протиріччя; переносити знання та вміння у нові ситуації; долати інертність мислення; незалежно оцінно судити; критично мислити. Творча компетентність містить такі аспекти, як мотивація, ціннісні орієнтації, емоційний досвід. її також визначають як ключову. Ключові компетентності (за О.В.Овчарук) важливі для всіх членів суспільства, незалежно від статі, вони мають особистісно орієнтований характер. Таким чином, компетентісний підхід забезпечує готовність особистості до самостійної творчої художньої діяльності.

Бажання творити закладено в кожній дитині від народження. Куди зникає це бажання під час навчання? Глобальні мережі, масмедіа, навколишній світ, школа - носії інформації, які формують дитячу субкультуру. Навіяна аудіовізуальними та електронними масмедіа, вона є джерелом поширення агресії та брутальності, нетолерантності та насильства. Як змінити таку установку, виховати здорове суспільство?

 

Традиційна класно-урочна система не може впоратися з цим завданням. Навіть упровадження новітніх технологій навчання в повній мірі не сприяє творчості. Розвиток творчих компетентностей не є самоціллю, а має бути складовою життєвого успіху. Життєвий успіх - це, в першу чергу, можливість самоактуалізуватися, розкрити та розвинути свої природні здібності і задатки, здійснювати творчу діяльність, змінюючи своє життя та життя своєї країни на краще. Для цього необхідно  покращити мотивацію навчання, розвинути потребу у самовдосконаленні, а також врахувати всі можливості, характерні предмету «Образотворче мистецтво», передбачити в навчальному процесі необхідність використання емоційного досвіду.

Творчий процес містить закономірні риси, що робить його логічним, разом із тим будь-який творчий процес визнається унікальним. „Творчість"- це продукт людської діяльності, що породжує якісно нові матеріальні і духовні цінності (В.І.Андреєв, Г.О.Балл, Дж.Гілфорд, О.М.Леонтьєв, І.Я.Лернер, В.О.Моляко та ін.). У зв'язку з цим виникло питання, яка ж із сучасних технологій спонукатиме до творчості? Мотивація, ціннісні орієнтації, емоційний досвід, емпатія та катарсис є головною рушійною силою навчання для сучасного учня, тому тема досвіду - «Розвиток творчих компетентностей учнів шляхом застосування сугестивних технологій навчання на уроках образотворчого мистецтва».

Сугестивна художньо - педагогічна технологія — це навчання на основі емоційного навіювання та самонавіювання у формах зовнішнього впливу, що ґрунтується на природно-емоційному потенціалі мистецтва. Вона передбачає комплексне використання всіх вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів. Висока ефективність сугестивного навчання поєднується з яскраво вираженими психотерапевтичним, психогігієнічним і психопрофілактичним ефектами, які мають великі внутрішні резерви. За допомогою цілеспрямованого застосування сугестивних технологій на уроках образотворчого мистецтва створюються такі психолого-фізіологічні та педагогічні умови навчання, які сприяють розвитку творчих компетентностей школярів.

Модель сугестивної технології навчання передбачає формування в учнів творчих компетентностей на основі діагностики. Основи сугестивної технології навчання досліджували вчені Г. К. Лозанов, К.Хінбаясі, З.Даскалова, С.Пальчевський, А.Сиротенко, Т.Чубукова, М.Чошанов,  Н.Лмазакі О.О. Ухтомський, Д. М. Узнадзе, Ю.Д.Руденко.- •

У практичній діяльності початковим імпульсом формування творчих компетентностей є мотивація, адже залучення учнів до активної творчої діяльності вимагає розуміння ними мети та завдань уроку, їх готовності до творчості. Сугестивна технологія забезпечує навчання через психічний спокій та стан розслабленості, внаслідок чого максимально концентрується увага учня. Така психічна релаксація, поєднана з концентрацією уваги, супроводжується розкриттям резервних глибин психіки та сприяє розвитку творчих компетентностей, які необхідні для створення художнього образу та самореалізації. Важливим компонентом мотивації навчання є створення відповідного емоційного середовища уроку образотворчого мистецтва. Створити відповідний емоційний настрій, викликати інтерес до вивчення нового матеріалу мені допомагають вправи на зняття втоми, налаштування на зміцнення позитивного настрою та емоцій. Для прикладу: «Сядьте зручно, заплющіть очі. Уявіть собі, що ви йдете осіннім лісом. Тихо шелестить листя під ногами, десь ледве чутно озветься пташка. Так тихо, приємно. Ледь-ледь погойдується гілля дерев. Опадають листочки. Так хороше, як у казці. Ви наближаєтеся до лісової галявини, вдихаєте пахощі осінніх грибів, сухого листя. Вам легко, приємно, затишно...»

Для забезпечення терапевтичного ефекту від уроку необхідне визначення емоційного стану учнів на початку уроку та на етапі рефлексії. Щоб максимально візуалізувати процес динаміки настрою, використовую прийом «кольорові фішки», які асоціюю зі змістом теми уроку. Наприклад, при створенні образу дуба в техніці монотипія - кольорові фішки у формі дубових листочків та ін. Згідно з емоційним станом діти вибирають відповідний колір фішки: червоний - піднесений, жовтий - радісний, зелений - спокійний, синій - тривожний, білий - байдужий. На етапі рефлексії проводжу повторне з'ясування емоційного настрою учнів, що допомагає проілюструвати результативність уроку.

Музика на моїх уроках є одним із рівноправних стимулюючих засобів.  Вона створює особливий світ - світ високих почуттів, емоційного налаштування, сприяє творчій атмосфері. Музичні твори, які звучать на уроці, підсилюють сприйняття, а також можуть нести змістове навантаження: «Прослухайте фрагмент музичної композиції. Зобразіть мелодію графічно, передайте лініями характер руху мелодії»; «Доберіть кольори, відповідні музичним образам, настроям»; під час створення композиції на тему «Козацькому роду нема переводу» використовую пісню у виконанні Оксани Білозір «Україночка».

Літературні «хвилинки» активізують емоції, сприяють емпатії, налаштовують на побудову асоціативних ланцюжків, що сприяє візуалізації художніх образів. Використовую такі завдання: «Створіть образ до фрагмента літературного твору», «Передайте за допомогою кольору, ліній характер твору», «Намалюйте реалістичні композиції до програмних літературних творів» та ін.

Гра - процес, який приносить задоволення. Отже, доцільно врахувати можливості гри, які властиві творчій діяльності. Важливість гри - у перетворенні дійсності в художньо-пізнавальну модель, своєрідну «гру в життя». Здатність співпереживати опановується рефлексивно у реальному чи ігровому спілкуванні під впливом мистецтва. Театральне мистецтво - «школа почуттів», сприяє зародженню емпатії - здатності до душевного відгуку. Через сюжетно-рольову гру, що передбачає перевтілення, учні мають можливість ідентифікувати себе з будь-яким героєм, «приміряти на себе» різні характери, манери поведінки, пережити безліч ситуацій. Рольові ігри, а саме: «Гра у художника та глядача», «Вивчи себе», «Передай емоцію», перетворюють процес навчання у цікаву та захоплюючу діяльність. Моменти перевтілення та інсценізації є одним із засобів психологічного впливу на колектив, викликають ефект розширення пізнавальних та репродуктивних можливостей, який в свою чергу сприяє інтенсифікації навчання. Наприклад, розповідаючи учням про народний розпис, знайомлю їх з творчістю народної майстрині Катерини Білокур, запрошую героїню (учениця в ролі К. Білокур), яка розповідає про себе, свою творчість, демонструє роботи.

За твердженням К.Ушинського, «дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями...», тому необхідною складовою своїх уроків бачу застосування елементів аромотерапії та арт-терапії. Елементи аромотерапії знімають стрес, піднімають життєвий тонус, покращують працездатність, відновлюють емоційне здоров'я учнів. Усе це дозволяє впливати на тіло і душу, стабілізує нестійку психіку дитини і налаштовує на творчість. Спонтанна образотворча діяльність з використанням аромату рослинних олій в результаті навіювання, дозволяє виражати думки через художні образи, які є результатом можливостей власного інтелекту та емоційного досвіду. Наприклад, восени букет айстр та опалого листя навіює композиції осіннього пейзажу. Евкаліпт знімає напругу, розумову втому, це прекрасний засіб при простудних захворюваннях, тому використовую його взимку під час створення композицій на новорічну тематику.

Елементи арт-терапії - це частина навчання, яка використовує можливості мистецтва для досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному та особистісному розвитку. Застосування прийомів арт-терапії допомагає усвідомити зміст зображення, корегує поведінку, дає можливості виходу емоцій через малюнок. Наприклад: « Передайте свій настрій через композицію», «За допомогою ліній та фарб передайте на папері свої асоціації від слів «радість», «злість», «Виконайте за допомогою фарб композицію «Тиша».

Особливими є критерії оцінювання творчих компетентностей під час застосування сугестивних технологій навчання. Гуманістична спрямованість, намагання уникнути психотравмуючого впливу на особистість, націленість на оцінювання рівня, досягнутого учнем - це головні чинники системи контролю, оцінки та корекції знань, які є невідособленими, а органічно вплітаються в структуру навчального процесу.

 

 Таким чином, працюючи над розвитком творчих компетентностей учнів шляхом застосування сугестивних технологій, я спостерігаю позитивні зрушення :

-     значно зріс інтерес до предмета;

-     забезпечення комфортних умов сприяє постійному позитивному емоційному ставленню до навчання та навколишнього світу;

-     формується віра кожного учня у власні сили через можливість виконання навчальних та творчих завдань.

Така система роботи з учнями на уроках образотворчого мистецтва укріпила мою думку про те, що кожна дитина талановита, просто не знає про це і це незнання її підводить. Вважаю, що завдяки такому підходу до навчання кожна дитина може не лише пізнати себе , а й сформувати творчі компетентності, які так необхідні для досягнення життєвого успіху.

 

                                               

 

 

 

Категорія: Ділимось досвідом | Додав: ОксанаГуліда | Теги: опис досвіду роботи
Переглядів: 68 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar