Головна » Файли » Літнє оздоровлення » Документація

Документація пришкільного табору
02.03.2015, 19:46

Документація пришкільного табору

Пришкільний оздоровчий табір - самостійна адміністративна струк­тура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як і будь-який заклад, пришкільний табір повинен мати цілий ряд документів, регламентуючих його роботу

1.Нормативні документи державної чинності, місцевих органів влади, управ­ління освіти щодо організації літнього відпочинку школярів тощо:

· Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

· Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004.

· Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. № 1841-111 (зі змінами і доповненнями).

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» від 1 серпня 2001 р. № 563.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного про­цесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616.

· Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді «Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад» від 5 лютого 2004 р. № 31.

· Типові штатні нормативи оздоровчих таборів (комплексів) для дітей, підлітків та учнівської молоді з цілодобовим перебуванням затверджені Міністерством освіти України 12.05.1994, Постановою президії ФП України 22.04.1994 N П-13-13.

· Федерація професійних спілок України «Рекомендації працівникам профспілкових комітетів, керівникам дитячих оздоровчих закладів щодо розробки та укладення Статуту заміського стаціонарного оздоровчого табору (комплексу)». Затверджено Заступник Голови ФПУ О.В. Єфіменко 02.11.2001.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на реаліза­цію Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року» від 7 лютого 2003 р. № 63.

· ДСанПіН 5.5.5.23-99 "Влаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів”

· ДСанПіН 5.5.6.009-1998 «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

· ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року» від 16 січня 2003 р. №33.

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» від 21 грудня 2005 р. № 1251.

· Лист Міністерства освіти і науки України «Про проведення навчальних екскурсій» від 15 квітня 2004 р. № 1/9-2002.

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591.

· Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 1 червня 2005 р. № 242/329.

· Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року №375-УІ

 

 

18.00

2.Положення (статут) про літній оздоровчий табір.

Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності має керу­ватися Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад, у якому розміщено пришкільний табір, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання, а також своїм положенням (статутом), розробленим на основі Типового положення про дитячий оздоровчий заклад, затвердженого наказом Державного комітету у справах сім'ї та молоді від 5 лютого 2004 р. № 31.

Дозвіл місцевої санітарно-епідеміологічної служби на від­криття пришкільного табору;

Дозвіл місцевого Держпожнагляду на від­криття пришкільного табору.

3.Книгу наказів (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою) пришкільного табору, серед яких обов'яз­ковими є накази:

«Про організацію роботи шкільного оздоровчого табору»;

«Про розподіл дітей по загонах і закріплення вихова­телів за загонами»;

«Про організацію роботи з питань збереження життя і здоров’я дітей»,

«Про організацію роботи з охорони праці»,

«Про затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності»;

«Про протипожежну безпеку в пришкільному таборі», тощо.

4.Медичні документи:

Медична документація (за переліком):

санітарні книжки працівників пришкільного табору з від­міткою про проходження медичного огляду;

медичні довідки дітей про щеплення та епідемоточення;

режим дня пришкільного табору;

списки дітей, які потребують дієтичного харчування.

санітарний журнал.

документація з організації харчування (за переліком), перспективне меню на 2 тижні.

5.Організаційні документи:

педагогічна документація (плани, розклади роботи, графіки);

заяви батьків про зарахування вихованців у пришкіль­ний табір;

заяви батьків про відрахування вихованців з пришкіль­ного табору;

путівки;

зведена відомість про кількість дітей у загонах;

списки загонів, підписані вихователями з усіма вихідними даними дитини;

план роботи пришкільного табору;

календарний план або план-сітка на зміну;

контингент пришкільного табору;

штатний розпис;

посадові інструкції для всіх працівників;

графік роботи вихователів;

кадровий склад працівників (особові справи або картки, списки співробітників);

табель робочого часу;

графік вихідних днів (погоджений із профспілковим комітетом, складений з урахуванням побажань співробітників);

графік роботи спеціалістів, залучених до роботи в при­шкільному таборі;

графік роботи технічних працівників;

журнал реєстрації дітей (порядковий номер путівки, організація, що видала путівку, П.І.П. дитини, відомості про батьків, домашня адреса тощо);

журнал відвідування вихованцями пришкільного табору;

журнал обліку робочого часу вихователів пришкільного табору;

журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпе­ки життєдіяльності;

книга відвідувань (пронумерована, прошнурована, завірена печаткою).

6.Документи з питань профілактики травматизму та охо­рони здоров'я:

інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та вихованців табору;

куточок основ безпеки життєдіяльності та правил дорож­нього руху;

план евакуації на випадок пожежі в пришкільному та­борі;

документація із дотримання заходів протипожежної безпеки та на випадок стихійного лиха (інструкція, план евакуації, накази тощо);

схема оповіщення на випадок надзвичайної ситуації;

інструкція та графік чергування ДНД

Категорія: Документація | Додав: ОксанаГуліда | Теги: літнє оздоровлення
Переглядів: 279 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar